Du kan bruge processen til dokumentgodkendelse til at administrere din organisations dokumentarbejdsgang. Når du har oprettet dokumentbrugere og -godkendere, grænser for godkendere, notifikationer og stedfortrædende godkendere, kan du begynde at bruge dokumentgodkendelser.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de normalt udføres i.

Hvis du vilKan du se

Sende et dokument til godkendelse og opdatere dets status til Afventer godkendelse.

Sådan anmodes der om godkendelse af dokumenter

Identificere dokumenter, der afventer din godkendelse, og godkende dem.

Sådan godkendes dokumenter

Afvise en dokumentgodkendelsesanmodning og tilføje en bemærkning for at forklare hvorfor.

Sådan afvises dokumenter

Annullere dokumenter, der allerede er sendt til godkendelse, så de kan blive redigeret.

Sådan annulleres dokumentgodkendelser

Åbne et dokument igen, foretage ændringer og derefter godkende dokumentet.

Sådan ændres godkendte dokumenter

Se også