Payment Management Betalingsformidling

Med Payment Management til Navision Financials kommer virksomheden et skridt nærmere det totale værktøj,der håndterer hele virksomhedens behov for cash management.

Payment Management matcher de krav,der i dag stilles til moderne software. De grundlæggende funktioner i Payment Management er designet så de er nemme at lære. Efterhånden som behovet optræder og nysgerrigheden melder sig, kan de mange nye og mere avancerede muligheder tages i brug .

To moduler

Payment Management består af to moduler:

Modulet Basis indeholder basisfunktionalitet og alle danske pengeinstitutters seneste formater til udlæsning af udbetalinger og indlæsning af indbetalinger.

Modulet Kontoafstemning indeholder funktionalitet til indlæsning af kontoudtog fra bankens officebankingsystem,samt automatisk afstemning af ikke afstemte poster.

I takt med kundernes behov og den teknologiske udvikling,kommer der yderligere moduler til Payment Management. Produktet er desuden designet til løbende at kunne blive opgraderet med nye betalingsmetoder.

Opsætning

Meget af den opsætning,der er nødvendig for at få det fulde udbytte af Payment Management, kan nu klares automatisk. Via en XML fil kan mange opsætningsparametre opsættes.

Unique Payment Reference

UPR er et nyt koncept, der er implementeret i Payment Management. Konceptet dækker over en unik betalingsreference, der skal følge betalingen hele vejen igennem forløbet, fra virksomheden danner betalingen til den modtages på elektronisk kontoudtog. Kort sagt en unik måde at identificere en betaling på. Dette betyder nemmere adgang til at udligne posterne korrekt - helt automatisk.

Systemkrav

Navision Financials med følgende moduler: