Betalingsformidling - Udbetalinger

Køb/Kreditor

Når brugeren opretter en Købsfaktura tilknyttes betalingsoplysningerne hertil. Betalingsoplysningerne kan tilrettes således, at de afspejler den aktuelle Købsfaktura. Herefter findes betalingerne, i et forslag til Udbetalingskladden, så fakturaer betales ved forfald. En række værktøjer gør det nemt at håndtere de åbne poster.

Udbetalingsforslag

Udbetalingsforslaget kan opsættes efter en række kriterier, der er faste hver gang der dannes en udbetalingskladde. Når udbetalingskladden er dannet, kan en række statistiske oplysninger, give et billede af virksomhedens likviditetsmæssige status, før og efter betalingerne gennemføres. Når betalingsforslaget dannes,sker der en validering af betalingerne således,at eventuelle fejl, på de enkelte linier, skrives ind i en log. Denne log kan bagefter hjælpe brugeren til at rette eventuelle fejl i betalingslinierne, så betalingerne kan sendes korrekt til banken.

Samlebetalinger

Samlebetalinger kan sammenlægge flere betalinger til samme kreditor. Dette kan være en fordel i relation til bankernes gebyrsammensætning. Sammenlægningen af betalinger kan ske efter udbetalingskladden er dannet. Hvis det ikke kan lade sig gøre at samle et antal betalinger, kan en analyse fortælle grunden hertil.

Prioritering af betalingerne er meget nem. Her kan prioriteres efter kreditor, rådighedsbeløb på bankkonti osv. Dette giver brugeren nem adgang til at styre virksomhedens likviditet.

Betalingsoversigt

I oversigten over Betalinger kan brugeren styre betalingerne, herunder bl.a. godkende dem. Fra denne oversigt kan betalingerne ligeledes sendes til banken. Status findes på alle betalinger og viser hvor langt betalingen er i forløbet.

Prokura

På alle konti kan der oprettes prokura forhold, der fortæller hvem der kan godkende betalingerne og eventuelt i hvilken rækkefølge. Status for de enkelte betalinger indikerer bl.a., hvor langt prokuraproceduren for betalingen er.

Advisering

Brugeren kan vælge at advisere via e-mail. Nogle af fordelene er, at en e-mail kan indeholde mange liniers tekst og er meget hurtigt fremme hos modtager samt at denne type advisering er gratis.

Relaterede emner

Payment Management betalingsformidling

Betalingsformidling - indbetalinger

Betalingsformidling - Kontoudtog

Igang på 10 minutter