Betalingsformidling - Kontoudtog

Kontoafstemning

Brugeren kan nu afstemme sin bankkonto helt automatisk. Det kræver blot, at banken kan levere et kontoudtog i elektronisk form. Dette kontoudtog indlæses i Payment Management, der finder de tilsvarende bankposter -eller danner forslag,hvis der er flere muligheder. Endvidere oprettes der modposter, eksempelvis indbetalinger og renter, hvis dette er nødvendigt.

 

Payment Management kan håndtere følgende adviseringersmåder i den enkelte centrals kontogudtog.

 

Bankdata:

Lang advisering

BEC (Bankernes Edb central):

Kort advisering

DBTS (Danskebank Teleservice):

Lang advisering

SDC (Sparkassens Datacentral):

Kort/Lang Advisering (0 - 3 linier)

Nordea (Unitel):

Lang advisering

MT940 (Kræver tilkøb):

Lang advisering

 

Relaterede emner

Payment Management betalingsformidling

Betalingsformidling - udbetalinger

Betalingsformidling - indbetalinger

Igang på 10 minutter