Supplerende anmeldelse

Supplerende anmeldelse anvendes hvis der bruges Nationalbankkoder i intervallet 1 til 9 eller h til k, hvor der skal angives en supplerende forklaring, eventuelt i form af stikord.