Opsætning af betalingsformidling

I vinduet Betalingsopsætning opsættes generel information, der bruges i Betalingsformidling.

  1. Fra hovedmenuen vælges Økonnomistyring, Opsætning, Betalingsformidling, Opsætning

  2. I feltet FIK/GIRO-nr. angives virksomhedens FIK- eller Gironummer.

  3. I feltet IK kortart angives kortarten for den type indbetalingskort virksomheden ønsker brugt på betalingsdokumenter til debitorer.

  4. Feltet Valider ved bogf. af købsbilag markeres, hvis betalingsoplysninger skal valideres ved bogføring af købsbilag. Hvis betalingsoplysninger ikke ønskes valideret ved bogføring af købsbilag, undlades markering og betalingsoplysninger valideres i udbetalingskladden.

  5. Feltet Debitor kontoudtogsnumre anvendes ved udskrift af debitor-kontoudtog til at tildele kontoudtoget et nummer til senere afstemning af debitorindbetalinger.

  6. I feltet Yderligere betalingsmetoder angives hvorvidt det skal være muligt at vælge yderligere betalingsmetoder for kreditorer.

  7. På fanebladet Std. værdier kan der angives en Kreditor-betalingsgruppekode. Hvis en kode angives, vil værdierne fra den valgte gruppe blive brugt, når der senere oprettes betalingsoplysninger for de enkelte kreditorer. Ved brug af AssistButton vises grupper der er oprettet og kan vælges.

  8. Feltet Synkroniser med kreditor markeres, hvis oplysninger fælles for kreditor og betalingsoplysning skal opdateres ved ændring i henholdsvis i betalingsoplysninger og kreditor stamoplysninger.

  9. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.