Opsætning af bank og bankcentral

I vinduet Bankkort angives informationer om bank og bankcentral der ønskes benyttet i Betalingsformidling, samt hvortil udlæsning af betalinger skal foretages.

  1. Fra Økonomistyringsmenuen vælges Opsætning, Betalingsformidling, Bank.

  2. På fanebladet Generelt angives i Kode en egenvalgt kode for den bank, hvortil betalinger ønskes udlæst.

  3. I  Navn angives bankens navn.

  4. I Filnavn indland (send) angives navn på sti og fil hvortil betalinger til den angivne bank ønskes udlæst.

  5. I Filnavn udland (send) angives navn på sti og fil hvortil udlandske betalinger til den angivne bank ønskes udlæst. Dog skal feltet kun udfyldes, hvis der i den angivne banks online-system kræves opdeling af betalinger i indland og udland (pt. kun SDC). Angiver man ikke noget i feltet benytter Payment Management indhodlet i Filnavn(Indland) til både indland og udland.

  6. I Bankcentralkode vælges via AssistButton den bankcentral, som den angivne bank bruger.

  7. Anvendes markeres, hvorefter der kommer en forespørgsel om hvorvidt betalingsmetoder, tilhørende den bank der bruger valgte bankcentral, skal aktiveres. Her svares der Ja for at aktivere betalingsmetoderne for den valgte banks bankcentral.

  8. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.