Opsætning af Bankkonto

I vinduet Bankkontokort tilknyttes de bankkonti, som ønskes anvendt til elektroniske betalinger, nødvendige informationer inden overførsler kan udføres i Betalingsformidling.

  1. Fra Økonomistyring, Likviditetsstyring vælges Bankkonto

  2. På fanebladet Betaling vælges i Bankkode koden for den oprettede bank, der skal bruges til overførsel af betalinger.

  3. I Afsenderref.-def.kode kan en definitionskode angives ved brug af AssistButton, hvis man ønsker en standard reference til eget kontoudtog for betalinger foretaget gennem systemet. Hvis der ønskes en anden definitionskode end de i systemet foruddefinerede, kan man oprette sine egne Betalingsidentifikation. Den valgte definitionskode vil efterfølgende blive brugt til at genere referencer til ens eget kontoudtog for betalinger foretaget fra valgte bankkonto.

  4. I Intern rentesats kan en intern rente angives. Rentesatsen anvendes til at beregne, om der skal udnyttes kontantrabat ved udbetalingsforslaget. Renten er ikke nødvendigvis lige med renten på kontoen, men kan sagtens repræsentere en rente du kræver før du vil benytte dig af kontant rabat muligheder. Det skal ses ift. den rente virksomheden kunne opnå ift. at anvende pengene på anden vis.

  5. I BIC (SWIFT-adresse) angives bankens SWIFT-adresse som sendes til banken ved betalingsmetoder, hvor den er krævet.

  6. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.

Relaterede emner

Opsætning af afstemningskladder

Opsætning af Betalingsdefinition