Opsætning af udbetalingskladdetype

Betalingsformidling har sin egen udbetalingskladdetype, hvorfor udbetalingskladder der ønskes brugt i Betalingsformidling skal markeres særskilt.

  1. Fra Økonomistyringsmenuen vælges Opsætning, Generelt, Kladdetyper.

  2. Hvis der ikke forefindes kladder eller de oprettede kladder ikke ønskes brugt til elektroniske betalinger oprettes en kladde af typen Betalinger.

  3. Når betalingskladden er oprettet eller fundet, markeres Elektroniske betalinger, hvorefter kladden kan vælges fra menuen Udbetalingskladder i Køb.

Bemærk

Hvis der kun forefindes én betalingskladde og denne markeres i feltet Elektroniske betalinger, vil PM udbetalingskladden blive brugt som standard betalingskladde.