Opsætning af Kreditor-betalinggruppe

Vinduet Kreditor-betalingsgruppekort bruges til at angive betalingsgrupper, der efterfølgende kan tilknyttes kreditor manuelt eller af systemet. Betalingsgrupperne indeholde standard værdier, som, ved tilknytning, overføres til kreditoren.

 1. Fra Økonomistyringsmenuen vælges Opsætning, Betalingsformidling, Kreditor, Betalingsgruppe.

 2. Der vises nu et kort med en oprettet standardgruppe. Den enkelte standardbetalingsgruppe kort fås ved, at vælge Betalingsgruppe, Oversigt eller taste F5. Fra oversigten kan betalingsgruppe, der ønskes ændret vælges.

 3. Hvis der ønskes oprettet en ny betalingsgruppe tastes F3.

 4. På fanen Generelt anigves Kode og Beskrivelse af gruppen.

 5. På fanen Std.værdier vises de felter som overføres til kreditor betalingsoplysninger, når kreditor tilknyttes en gruppe.

 6. I Betalingsmetode angives betalingsmetode tilknyttet gruppen.

 7. Tillad samlebetaling, markeres hvis samlebetaling skal være tilladt for gruppen.

 8. Undlad kreditnota, markeres hvis kreditnota ikke skal medtages, når der laves betalingsforslag.

 9. Kurstypekode, angiver kode for kurstypen, der skal gælde for gruppen.

 10. Formålskode, hvor en formålskode til anmeldelse til Nationalbanken kan angives for gruppen med to tilhørende felter, Beregn indførsel udfra og Indførsel datoformel, som tilsammen definerer tidspunktet, der angives ved anmeldelse til Nationalbank.

 11. Omkostningstypekode angiver omkostningstypekoder, der som standard skal anvendes på en kreditor, gruppen tilknyttes kreditor.

 12. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.