Opsætning af Betalingsmetode-gruppe

Vinduet Betalingsmetode-gruppekort bruges til at angive betalingsmetodegrupper, der efterfølgende tilknyttes kreditor manuelt eller af systemet. Betalingsmetodegrupperne indeholder standard værdier for betalingsmetoden, som ved tilknytning overføres til kreditor betalingsoplysninger.

  1. Fra Økonomistyringsmenuen vælges Opsætning, Betalingsformidling, Betalingsmetode, Gruppe.

  2. Betalingsmetodekortet vises. Her kan betalingsmetodegruppen rettes eller, der kan oprettes nye grupper. For at se en oversigt over alle oprettede grupper tastes F5. Der vises nu en oversigt med de oprettede grupper. Den enkelte standardgruppes værdier ses ved, at vælge gruppen i oversigten og taste Shift F5

  3. På fanen Generelt angives Kode og Beskrivelse for gruppen.

  4. På fanen Std.værdier kan der angives nogle standardværdier for flere adviseringsfelter.I Bank adviseringsdef.kode angives kode for den bankadviseringstype, der skal tilknyttes metoden.

  5. I Adviseringsmetode angives den adviseringsmetode der skal tilknyttes metoden.

  6. I Manuel adviseringsdef.kode angives en kode for den manuelle adviseringstype, der skal tilknyttes metoden.

  7. I Betalingsid.-def.kode angives koden for den betalingsidentifikation, der skal tilknyttes metoden.

  8. Hvis der ønskes meddelelse fra banken, når betalingen tilhørende betalingsmetodegruppen er gennemført, markeres feltet Afsenderadvis.

  9. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.