Opsætning af udligningsregel

I Vinduet Bankkontoafstemning PM angives regler for udligning af debitorer på baggrund af modtagne kontoudtogsposteringers tekst.

  1. Fra Økonomistyringsmenuen vælges Opsætning, Betalingsformidling, Afstemning, Debitor udligningsregler

  2. I Søgetekst angives den reference debitor sædvanligvis angiver ved betaling, som modtages i kontoudtog.

  3. I Debitornr. angives den debitor reglen vedrører.

  4. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.

Bemærk

Søgetekst skal være entydigt pr. debitor.