Opsætning af afstemningskladder

I vinduet Bankkontokort angives afstemningskladder til brug ved bankkontoafstemning i Betalingsformidling.

  1. Fra Likviditetssyringsmenuen vælges Bankkonto

  2. På fanebladet Bogføring bruges Indbetalingskladdetypenavn og Indbetalingskladdenavn til at angive hvilken indbetalingskladde, der skal bruges til udligningsposteringer.

  3. Kassekladdetypenavn og Kassekladdenavn bruges til at angive hvilken kassekladde, der skal bruges til udligningsposteringer.

  4. Hvis der tillades differencer når, der laves forslag til udligning af debitorer angives differencen i Afv. før auto. valg af forslag. Afstemningstekster kunne eksempelvis være Gebyr, Rente, Gebyr fra udland

  5. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.