Opsætning af Afstemningsregler

I vinduet Bankkontoafstemningsregler angives regler for, hvorledes der automatisk skal dannes kladdelinier i kassekladden i forbindelse med indlæsning af elektroniske kontoudtog. Reglerne bliver kun benyttet, hvis ikke den indlæste bankpostering har fundet en tilhørende åben bank- eller debitorpost.

  1. Fra Økonomistyringsmenuen vælges  Opsætning, Betalingsformidling, Afstemning, Generelle bankafstemningsregler.

  2. I Tekst angives den tekst, der sædvanligvis modtages i kontoudtog for en given postering.

  3. I Modkonto (positiv) og Modkonto (negativ) angives modkonto for henholdsvis krediteringer og debiteringer på bankkontoen.

  4. Hvis angivne afstemningstekst og kontoudtogtekst skal være eksakt, markeres Søg eksakt.

  5. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.