Opsætning af Bankadvisering

Vinduet Bank advis.definitioner bruges til at angive definitioner til generering af adviseringslinie(r) som overføres til feltet Modtagerreference eller tabellen Betalingspost-advisering hvis lang advisering er tilladt.

  1. Fra Økonomistyringsmenuen vælges  Opsætning, Betalingsformidling, Advisering, Bank advis-definitioner.

  2. En oversigt over oprettede adviserings definitioner vises nu. Hvis de oprettede standard adviserings definitioner ikke dækker behovet oprettes egne definitioner.

  3. I Kode angives en egenvalgt kode for definitionen og i Beskrivelse en beskrivelse af definitionen

  4. Komprimér advis markeres, hvis kompriméring skal være muligt ved brug af defintionen.

  5. I Kort advis.maske og Lang advis.maske opbygges definition for henholdsvis den korte og lange advisering. Hvis Lang advis.maske ikke indtastes, anvendes Kort.advis.maske til opbygning af den lange advisering. Definitionen kan opbygges af fri tekst og standard felter, indsat ved brug af AssistButton.

  6. Det er muligt ved brug af AssistButton, at angive Formatering til definitionens felter.

  7. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.

Relaterede emner

Formatering