Tilknyt bankcentral

I vinduet Bankkontokort tilknyttes de bankkonti, som ønskes anvendt til elektroniske betalinger.

  1. Fra Økonomistyringsmenuen vælges Bankkonto.

  2. Vælg F5 for at få en oversigt med oprettede banker. Vælg den bank der ønskes anvendt til elektroniske betalinger.

  3. På kortet for valgte bank vælges fanebladet Betaling vælges i Bankkode koden for den oprettede bank og dermed bankcentral, der skal bruges til overførsel af betalinger.

  4. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.