Opret betalingsoplysning ved købsfakturering

Vinduet Kreditor-betalingsoplysning bruges når der skal oprettes betalingsoplysninger i forbindelse med oprettelse af faktura fra kreditor.

  1. Fra købsfakturakortet vælges Faktura, Betalingsoplysning (Ctrl+F12).

  2. Hvis der er opsat en std.værdi for kreditorgruppe i Betalingsopsætning vil gruppen og tilhørende værdier blive overført til kreditorens købsbetalingsoplysninger.

  3. Hvis der ikke er opsat en std.værdi for kreditorgruppe, tilknyttes manuelt en Kreditorgruppe og tilhørende værdier blive overført til kreditorens købsbetalingsoplysninger.

  4. Felter der ikke er skraverede kan udfyldes eller ændres efter behov.

  5. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.

Relaterede emner

Betalingsopsætning

Opret kreditor-betalingsgruppe