Lav betalingsforslag

Fra vinduet Udbetalingskladde PM laves betalingsforslag. Betalingsforslaget laves på baggrund af værdier angivet i Betalingsforslag-opsætning, som overføres til forslaget.

  1. Vælg fra Økonomistyring, likviditetsstyring Udbetalingskladde (PM). Vælg fra udbetalingskladden Betaling, lav forslag...

  2. På fanen Indstillinger angives i Sidste betalingsdato den sidste betalingsdato hvortil forfaldne poster skal medtages.

  3. I Bogføringsdato fremtvinges eventuel betalingsdato ved angivelse af dato.

  4. I Start bilagsnr. angives det bilagsnummer kladden ska starte med.

  5. Hvis kontantrabatter skal findes markeres feltet Find kontantrabatter.

  6. Hvis betalinger skal samles pr. kreditor markeres feltet Sammenfat pr. kreditor.

  7. Klik på OK og forfaldne poster vil blive fundet og indsat i kladden med tilhørende betalingsoplysninger og status sat.

  8. Linier hvor Status er fejl rettes.

  9. Linernes kan nu overføres til bank. (Se det relaterede emne Overfør betalinger til banksystem)

  10. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.

Relaterede emner

Opsætning af Betalingsforslag

Ret betaling

Overfør betalinger til banksystem