Ret betaling

Vinduet Betalingsoversigt bruges når betalinger skal rettes før overførsel  til banken, hvis der er betalinger med fejl angivet i Status.

  1. Marker linie hvor Status er Fejl

  2. Åben Betaling-fejllog ved valg af Betaling, Fejllog.

  3. Læs den angivne fejlmeddelelse.

  4. Hvis fejlmeddelsen vedrører betalingsoplysninger åbnes Betalingsoplysning ved valg af Betaling, kort Ctrl+F12 og den angivne fejl rettes.

  5. Hvis fejlmeddelsen vedrører advisering åbnes Betaling-advisering ved valg af Betaling, Advisering og den angivne fejl rettes.

  6. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.