Igang på 10 min.

Inden Betalingsformidling kan tages i brug første gang er det nødvendigt at sætte det op. Denne side gennemgår 8 hovedpunkter i opsætningen, så man hurtigt og sikkert kan komme igang med at bruge systemet.

Bemærk

Nærværende side må IKKE opfattes som en komplet gennemgang af opsætningen af Betalingsformidling.

 

1 Generel opsætning

 1. Fra Økonomistyringsmenuen vælger du Opsætning, Betalingsformidling, Opsætning.

 2. I FIK/Giro nr. angives virksomhedens kreditornummer overfor PBS (FIK) eller BG-Bank (Giro).

 3. I Kortart angives Kortarten for virksomhedens indbetalingskort.

 4. I Kontoudtogsnr. angives nummerserien, kontoudtog til debitorer, skal bruge.

2 Bank

 1. Fra Økonomistyringsmenuen vælger du Opsætning, Betalingsformidling, Bank.

 2. Opret pengeinstitutter og specificér filnavn. Det er kun nødvendigt at angive filnavn i indland, med mindre pengeinstituttets online system kræver særskilt filnavn til udland. Se online hjælpen for yderligere information.

 3. I Bankcentral tilknyttes den til pengeinstituttet hørende bankcentral.

 4. Anvendes markeres, for at banken kan benyttes til betalinger.

3 Bankkonto

 1. Fra Økonomistyringsmenuen vælger du Bankkonto.

 2. I Bankkode vælges for alle bankkonti den bank de er tilknyttet.

 3. I Intern rentesats angives rentesatsen på bankontoen eller angiv virksomhedens interne rentesats. Rentesatsen bliver brugt ifm. vurdering af kontantrabatter på udbetalingsforslaget.

4 Valuta på bankkonti

 1. Fra Økonomistyringsmenuen vælger du Opsætning, Betalingsformidling, Bankvaluta.

 2. I Valutakode vælges hvilke valutakoder der automatisk skal resulterer i at beløb trækkes på bestemte bankkonti. Der skal også oprettes for den lokale valuta. Den lokale valuta er normalt blank.

 3. I Bankkontonr. angives bankkonto, der skal foretages træk på, når betalingsposter genereres med en, i kolonnen Valutakode angivet valuta

5 Kreditorbetalingsgruppe

 1. Fra Økonomistyringsmenuen vælger du Opsætning, Betalingsformidling, Kreditor, Betalingsgruppe.

 2. Kontrollér ved gennemgang betalingsgrupperne, tilret eller opret efter behov.

 3. Angiv i Betalingsmetode den betalingsmetode, der som standard skal sættes på kreditorer tilknyttet denne gruppe.

 4. I Tillad samlebetalinger angives det, hvorvidt det som standard skal være muligt, for en kreditor tilhørende denne gruppe, at flere betalinger slås sammen til én betaling.

 5. I Kurstypekode angives kode for kurstype, der som standard skal bruges for gruppen.

 6. I Formålskode angives formålskode (nationalbank kode). Gælder kun udenlandske betalinger. Se online hjælpen for yderligere information om dette.

 7. I Beregn indførsel udfra angives hvilken datofelt der skal benyttes til automatisk beregning af indførselsmåned. Gælder kun udenlandske betalinger med anmeldelse til Nationalbanken. Se online hjælpen for yderligere information om dette.  

 8. I Indførsel datoformel indtastes en datoformel for gruppen. Denne bliver anvendt ved beregning af det tidspunkt, der skal føres over på betalingsposten. Gælder kun udenlandske betalinger med anmeldelse til Nationalbanken. Se online hjælpen for yderligere information om dette.   

 9. I Omkostningstypekode specificéres kode for hvordan der, som standard for denne gruppe, skal deles omkostninger. Gælder kun udenlandske betalinger. Se online hjælpen for yderligere information om dette

6 Betalingsoplysninger på kreditor

 1. Fra Økonomistyringsmenuen vælger du Kreditor, Betalingsoplysninger.

 2. I Kreditor-betalingsgruppe angives kode for betalingsgruppe, som denne kreditor tilhører. Oplysningerne som er lavet under punkt 5 bliver kopieret til kortet og kan evt. rettes til så de passer til den specifikke kreditor.

 3. Angiv evt. flere betalingsmetoder på underformens linier og marker den oftest brugte som standard.

 4. I menuen vælges Linie, Betalingsmetode. Angiv Kreditornummer, hvis den valgte betalingsmetode er Indbetalingskort, da det også er nødvendigt at angive kreditornummer på betalingsmetoden på den enkelte linie.

 5. Vælg Kreditor, Bank fra købsmenuen. Kontrollér at oplysningerne om kreditors bank findes. Udfyld felterne Bankregistreringsnr. og Bankkontonr. Dette er nødvendigt ved konto til konto overførelser.

7 Kladdetype

 1. Fra Økonomistyringsmenuen vælges Opsætning, Generelt, Kladdetyper

 2. Ønskes der valgmulighed mellem den almindelige udbetalingskladde og udbetalingskladden til elektroniske betalinger oprettes en ny kladdetype. Lav evt. linien med samme egenskaber som den almindelige udbetalingskladde.

 3. Type skal være Betalinger, for at kladden skal kunne bruges til elektroniske betalinger.

 4. Elektroninske betalinger markéres i den eller de kladder der skal bruges til at lave betalinger, der kan overføres elektronisk til banken.

8 Betalingsforslag

 1. Fra Økonomistyringsmenuen vælges Udbetalingskladde... Betaling, Betalingsforslag, Opsætning

 2. I Sidste betalingsdatoformel indtastes en datoformel til beregning af sidste betalingsdato, der som standard skal bruges i udbetalingsforslaget.

 3. Find kontantrabatter markéres for at angive hvorvidt systemet som standard skal finde kontantrabatter, hvor kontantrabatdatoen ligger indenfor sidste betaligsdato. Eventuel kontantrabat bliver udnyttet efter en sammenligning med den aktuelle bankkontos interne rentesats. (Som angivet under punkt 3.)

 4. Sammenfat pr. kreditor markéres for at angive hvorvidt systemet som standard skal samle betalinger, hvor det er tilladt på den til kreditor hørende betalingsgruppe eller kreditor betalingsmetode.

 5. Nyt bilagsnr. pr. linie Markéres for at angive hvorvidt systemet som standard skal tildele hver kladdelinie sit eget bilagsnr. fra nummerserien bilagsnr.

 6. I feltet Anvend kred.bet.opl. kan du angive hvorvidt betalingsoplysningerne skal tages fra det bogførte købsbilag, eller direkte fra kreditoren. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis du f.eks. har ændret på betalingsoplysningerne på kreditoren, efter at have bogført købsbilag.

Relaterede emner

Payment Management betalingsformidling

Betalingsformidling - udbetalinger

Betalingsformidling - indbetalinger

Betalingsformidling - kontoudtog