Afstem kontoudtog

I vinduet Bankkontoafstemning PM afstemmes bankkonto iht. kontoudtog-fil hjemtaget via bankens system.

  1. Fra Økonomistyring, Likviditetsstyring vælges Bankkonto, på bankkontokortet vælges Bankkonto, Afstemning. Fra Bankontoafstemning PM indlæses kontoudtog.

  2. Når kontoudtog er indlæst vælges Funktion, Afstem kontoudtog....

  3. Efter indlæsning vil posteringer have forskellig Status. Alle der er Uafklaret skal behandles før bogføring.

  4. Man kan ved valg af Funktion, Kontoudtog, Kassekladde bogføre renter og gebyrer. Når kassekladden forlades vil programmet automatisk søge efter nye bankposter og afstemme dem med kontoudtoget.

  5. Efterfølgende kan man ved valg af Funktion, Kontoudtog, Indbetalingskladde bogføre indbetalinger der automatisk fandt tilhørende åbne debitorposter. Hvis der er en lille udligningsdifference skal man manuelt i en anden kladde bogfører differencen som fejlindbetaling, hvis man ønsker debitorposten lukket. Efter indbetalingskladden er bogført og vinduet forlades vil der endnu engang automatisk køre funktionen Afstem kontoudtog. Denne funktion kan også kaldes manuelt.

  6. Eventuelle øvrige poster der stadig ikke er afstemt med bankposter skal manuelt bogføres før kontoudtoget kan bogføres.

  7. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.

Bemærk

Hvis man vedligeholder Bankafstemningsregel og Debitor udligningsregel kan antalllet af manuelle posteringer mindskes.

 

Relaterede emner

Indlæs kontoudtog

Opsætning af afstemningsregler

Opsætning af udligningsregler