Kontroller adviseringer

Vinduet Indbetalingskladde bruges når en FIK eller GIK-fil ønskes kontrolleret. Når man fakturerer med FI-kort, og man efterfølgende modtager indbetalinger fra debitorer, kan man hente en fil med FIK/GIK-indbetalinger hjem via banksystemet.

  1. Vælg fra Økonomistyring, Likviditetsstyring Indbetalingskladde. I Indbetalingskladden vælges Betaling, Kontroller FIK/GIK-fil....

  2. På fanebladet indstillinger angives i Filnavn navnet på den fil, der skal kontrollere og er hentet hjem fra banken.

  3. Vælg knappen Udskriv for at få skrevet rapporten ud på en printer.

  4. Hvis rapporten skal ses på skærmen, før den skrives ud, klikkes på knappen Vis udskrift. Hvis der klikkes på Annuller, lukker vinduet, og rapporten vil ikke blive skrevet ud.

  5. Når FIK-filen er kontrolleret, kan adviseringer indlæse i indbetalingskladden.

  6. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.

Relaterede emner

Indlæs adviseringer