Indlæs IK adviseringer

Vinduet Indbetalingskladde bruges når en FIK eller GIK-fil ønskes indlæst. Når man fakturerer med FI-kort, og man efterfølgende modtager indbetalinger fra debitorer, kan man hente en fil med FIK/GIK-indbetalinger hjem via banksystemet.

  1. Vælg fra Økonomistyring, Likviditetsstyring Indbetalingskladde. I Indbetalingskladden vælges Betaling, Indlæs FIK/GIK-fil....

  2. I Filnavn du angives sti og filnavn til den FIK eller GIK-fil, der er hentet hjem fra banken.

  3. I Kladdedato skal der vælges, om den dato, indlæsningen skal bruge i kladden, skal være indbetalingens Indbetalingsdato eller Bogføringsdato.

  4. I Evt. beskrivelse kan der indsættes en beskrivelse til kladdeteksten. Hvis der ikke angives en beskrivelse, vil programmet indsætte debitorens navn.

  5. I Bilagsnr. udfylder automatisk af kørslen med det næste ledige nummer i nummerserien for de kladdenavne, der hører til indbetalingskladden. Når man bruger denne kørsel, er bilagsnummeret det nummer, der står på den første indbetalingskladdelinie. De efterfølgende kladdelinier vil blive nummereret fortløbende. Man kan også udfylde feltet manuelt.

  6. I Ingen udligning på debitorer med udligningsmetode = Saldo skal der sættes et hak, hvis de debitorer, hvor der anvendes saldometode, ikke skal udlignes automatisk.

  7. I Samling af modkonto pr. dag skal der sættes et hak, hvis der ønskes en samlet modpostering på bankkontoen pr. dag.

  8. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.

Bemærk

FIK/GIK-filen bør altid kontrolleres inden indlæsningen.

 

Relaterede emner

Kontroller adviseringer