Opsætning af Betalingsforslag

Vinduet Betalingsforslag-opsætning bruges til opsætning af standardværdier, der efterfølgende vil blive brugt når der laves betalingsforslag.

  1. Vælg fra Økonomistyring, Likviditetsstyring Udbetalingskladde (PM). Vælg kladde der er angivet til brug for elektroniske betalinger. Vælg fra udbetalingskladden Betaling, Betalingsforslag, Opsætning.

  2. I Sidste betalingsdatoformel kan en datoformel angives, som vil blive anvendt ved beregning af seneste betalingsdato når forslag laves. Hvis du f.eks. laver betalingsforslag hver 16. dag, skriver du 16D og programmet vil så selv beregne sidste betalingsdato som 16 dage senere end dags dato.

  3. Find kontantrabatter markeres hvis kontantrabatter skal findes.

  4. Sammenfat pr. kreditor markeres hvis betalinger skal sammenfattes pr. kreditor.

  5. I Bogføringsdatoformel kan en datoformel angives, hvis du ønsker at benytte en fast bogføringsdato (f.eks. hver 16 dag, 16D) når der genereres betalinger.Hvis feltet ikke udfyldes, vil der ikke blive brugt fast bogføringsdato, hvor programmet så vil benytte forfaldsdato som bogføringsdato.

  6. Marker Nyt bilagsnr. pr., hvis der skal bruges nyt bilagsnummer pr. linie.

  7. I Bankbetalingstype kan bankbetalingstype (checktype) angives hvis bankkonto bruges som modkontotype.

  8. I Gentag. kladdetypenavn angives gentagelseskladdetypenavn på gentagelseskladde der ønskes brugt når der laves forslag.

  9. I Kladdetypenavn angives gentagelseskladdenavn på gentagelseskladde der ønskes brugt når der laves forslag

  10. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.

Relaterede emner

Lav betalingsforslag