Prioriter betalinger

Vinduet Udbetalingskladde PM bruges når der betalinger skal prioriteres. Der er mulighed for at vælge/fravælge betalinger eller prioritere med beløb til rådighed pr. bankkonto. Før prioritering kan foretages skal der være linier i kladden til betaling.

  1. Fra Økonomistyring, Likviditetsstyring vælges  Udbetalingskladde (PM). Vælg fra udbetalingskladden Betaling, Betalingsprioritering.

Prioriter betalinger

  1. Vælg fra Betalingsprioritering vinduet Funktion, Vælg/fravælg betalinger....

  2. I vinduet Vælg betalinger kan betalinger ved markering af feltet Betal tilføjes eller ved markering af feltet Undlad betaling fravælges. Samtidig kan der angives hvilke betalinger, handlingen omfatter. Der er mulighed for ved markering at angive den aktuelle linie, samtlige liner, samtlige linier med betalinger til kreditoren på den valgte linie eller samtlige linier med betalinger trukket fra bank på den valgte linie.

  3. Begge funktioner Vælg betalinger og Klik på OK i vinduet Vælg betalinger og Betal ændrer status for valgte linier.

  4. Klik på OK i vinduet Betalingsprioritering og der returneres til udbetalingskladden som er opdateret med den ændrede prioritering.

Prioriter med beløb til rådighed

  1. Vælg fra Betalingsprioritering vinduet Funktion, Beløb til rådighed....

  2. Når der udføres betalingsprioritering på beløb til rådighed, danner systemet automatisk en linie i tabellen pr. modkonto i udbetalingskladden. Der vises en saldo og beregnes et beløb til rådighed i bankens valuta. Feltet Beløb til rådighed kan nu ændres pr. linie og hvis linien er markeret til udførelse, vil linierne i betalingsprioritering blive markeret som betalt eller undlades udfra beløb til rådighed pr. bankkonto.

  3. Begge funktioner, Vælgbetalinger, og Klik på OK i vinduet Bank-betalingsprioritering og Betal ændrer status for valgte linier.

  4. Klik på OK i vinduet Betalingsprioritering og der  returneres til udbetalingskladden som er opdateret med den ændrede prioritering.