Opsætning af samlebetaling

Vinduet Samlebetalingsopsætning bruges til opsætning af samlebetaling, der efterfølgende bruges når betalinger samles.

  1. Fra Økonimistyringsmenuen vælger du Opsætning, Betalingsformidling, Samlebetalingsopsætning.

  2. På fanerne Generelt, Advisering, Betaling og Udenrigshandel markers de felter som skal være ens ved samlebetaling.
  3. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.

Bemærk

Følgende felter skal være ens før to betalinger kan samles.

Andre felter kan frit vælges om de skal være ens, før der kan samles.

Vælges et felt til ikke at skulle være ens (ingen markering), vil den nye samlede betaling få værdien af feltet fra den første betaling.

Relaterede emner

Lav betalingsforslag