Med denne kørsel kan du oprette forslag til oprettelse og/eller ændring af salgspriser på ressourcer i tabellen Ressourcesalgspriser på grundlag af salgsprisen på ressourcekortet.

Kørslen betyder kun, at der udformes forslag, ikke, at ændringerne bliver gennemført. Hvis du er tilfreds med forslagene og vil implementere dem, dvs. indsætte dem i tabellen Ressourcesalgspris, kan du aktivere kørslen 'Opdater ressourcesalgspris'.

Du kan angive, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Du kan indsætte flere felter under fanen Ressource ved at klikke i feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvad der skal medtages i kørslen, ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde:

Indstillinger

Valutakode: For eksisterende prislinjer, kan du her angive, hvilken valuta der skal have reguleret sine priser. Bemærk: Har du sat hak i feltet 'Opret nye priser' oprettes der nye prislinjer med den angivne valuta, såfremt prislinjerne ikke allerede findes. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist en oversigt over eksisterende valutaer.

Arbejdstype: For eksisterende prislinjer, kan du har angive, hvilken arbejdstype der skal have reguleret sine priser. Bemærk: Har du sat hak i feltet 'Opret nye priser' oprettes der nye prislinjer med den angivne arbejdstype, såfremt prislinjerne ikke allerede findes. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist en oversigt over eksisterende arbejdstyper.

Kun beløb over: Her kan du angive et beløb for den laveste salgspris på ressourcekortet, der må ændres. Kun priser, der er højre end dette beløb, ændres med reguleringsfaktoren nedenfor. Bemærk: Hvis prisen er lavere eller lig med dette beløb, oprettes der en ny linje i vinduet Ressourcesalgsprisforslag, men med samme salgspris som på ressourcekortet.

Ganges med: Angiv den faktor, som prisen skal ganges med fx 1,5.

Afrundingsmetode: Angiv en evt. afrundingskode, der skal bruges til at afrunde den nye pris fx til helt tal. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist en oversigt over eksisterende afrundingsmetoder.

Opret nye priser: Marker feltet, hvis kørslen skal oprette nye prisforslag, fx en ny kombination mellem valuta, sagsnummer og/eller arbejdstype. Afkrydsningsfeltet skal ikke markeres, hvis du kun vil regulere eksisterende salgspriser.

Startdato: Kun priser med den angivne dato reguleres. Bemærk: Findes der ingen eksisterende pris på den angivne dato, og har du sat hak i feltet 'Opret nye priser', vil der blive oprettet en ny prislinje på den dato, som du har angivet i dette felt.

Ressource

Nummer: Her kan du angive, hvilke ressourcer der skal medtages i kørslen. Hvis du vil se en oversigt over eksisterende ressourcer, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre.

Ressourcegruppenr.: Her kan du angive, hvilke ressourcegrupper der skal medtages i kørslen. Hvis du vil se en oversigt over eksisterende ressourcegrupper, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre.

Klik på OK for at starte kørslen, hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Tip