Rapporten Afskrivninger FF7 - FF4

Sti: Indrapportering til ØSC\Rapporter\Likviditet - Rapporter\SEA\Afskrivninger FF7 - FF4

Eller Økonomistyring\Likviditetsstyring\Rapporter\SEA\Afskrivninger FF7 - FF4

-------------------------

Rapporten viser forslag til flytning mellem kontiene for FF7 og FF4 for foretagne af- og nedskrivninger af anlæg. På anfordringsbilledet Indstillinger har du mulighed for at filtrere:

Datofilter: Dette felt viser det filter, der filtrerer efter dato.

Hvis dette felt indeholder start- og slutdato for en periode, vil rapporten vises inden for den angivne periode.

Du kan angive en dato elle et tidsinterval. Der gælder nogle specielle regler for, hvordan de skal indsættes:

Funktion Eksempel Forklaring

Lig med 15-12-00 Kun poster fra datoen 15-12-00

Interval 15-12-00..15-01-01

..15-12-00 Poster fra og med 15-12-00 til og med 15-01-01.

Poster til og med 15-12-00

Enten/eller 15-12-00|16-12-00 Poster fra 15-12-00, eller poster fra 16-12-00.

Formaterne kan også kombineres:

Eksempel Forklaring

15-12-00|01-12-00..10-12-00 Poster fra enten 15-12-00, eller poster fra og med 01-12-00 til og med 10-12-00 i.

..14-12-00|30-12-00.. Poster til og med 14-12-00, eller poster fra og med 30-12-00, dvs. alle poster, undtagen poster fra datoer mellem 15-12-00 og 29-12-00, begge inklusive.

FF4 konto: Her kan du angive den SKS konto fra kontoplanen, som FF4 kontoen peger på.

FF7 konto: Her kan du angive den SKS konto fra kontoplanen, som FF7 kontoen peger på.

Delregnskabsfilter: Her kan du angive et filter på delregnskab, som rapporten skal vises indenfor. Er feltet tomt, så vil rapporten vise alle delregnskaber.

Vis detaljer: Her kan du vælge om du vil have vist detaljer helt ned på anlægsnr., eller om rapporten blot skal vises indenfor anlægsbogføringsgruppen.