Rapporten Igangværende arbejde FF6 - FF4

Sti: Indrapportering til ØSC\Rapporter\Likviditet - Rapporter\SEA\Igangværende arbejde FF6 - FF4

Eller Økonomistyring\Likviditetsstyring\Rapporter\SEA\Igangværende arbejde FF6 - FF4

----------------------------------

Rapporten viser forslag til flytning mellem kontiene for FF6 og FF4 for igangværende arbejder der aktiveres til enten internt eller eksternt brug. På anfordringsbilledet Indstillinger har du mulighed for at filtrere:

Datofilter: Dette felt viser det filter, der filtrerer efter dato.

Hvis dette felt indeholder start- og slutdato for en periode, vil rapporten vises inden for den angivne periode.

Du kan angive en dato elle et tidsinterval. Der gælder nogle specielle regler for, hvordan de skal indsættes:

Funktion Eksempel Forklaring

Lig med 15-12-00 Kun poster fra datoen 15-12-00

Interval 15-12-00..15-01-01

..15-12-00 Poster fra og med 15-12-00 til og med 15-01-01.

Poster til og med 15-12-00

Enten/eller 15-12-00|16-12-00 Poster fra 15-12-00, eller poster fra 16-12-00.

Formaterne kan også kombineres:

Eksempel Forklaring

15-12-00|01-12-00..10-12-00 Poster fra enten 15-12-00, eller poster fra og med 01-12-00 til og med 10-12-00 i.

..14-12-00|30-12-00.. Poster til og med 14-12-00, eller poster fra og med 30-12-00, dvs. alle poster, undtagen poster fra datoer mellem 15-12-00 og 29-12-00, begge inklusive.

FF6 konto: Her kan du angive den SKS konto fra kontoplanen, som FF6 kontoen peger på.

FF4 konto: Her kan du angive den SKS konto fra kontoplanen, som FF4 kontoen peger på.

Delregnskabsfilter: Her kan du angive et filter på delregnskab, som rapporten skal vises indenfor. Er feltet tomt, så vil rapporten vise alle delregnskaber.

Vis detaljer: Her kan du vælge om du vil have vist detaljer helt ned på anlægsnr., eller om rapporten blot skal vises indenfor anlægsbogføringsgruppen.