Rapporten Regnskabserklæring

Rapporten tager udgangspunkt i finanskonti opsat under Indrapportering til ØSC\Opsætning\ØSC\Regnskabserklæringsopsætning.

Indstillinger

Periode: Sidst lukkede SKS periode foreslås automatisk.

Kontotype: Her vælges, om man ønsker rapporten udskrevet kun med konti af typen ”Konto” eller med alle kontotyper.

Udskriv tomme linjer: Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises alle ikke-spærrede konti. Hvis feltet er umarkeret, vises enhver konto, der har værdier forskellig fra 0, i enten saldo eller bevægelse inden for pågældende periode.

Medtag spærrede konti: Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret medtages spærrede konti. Hvis ’Udskriv tomme linjer’ er umarkeret, medtages kun de spærrede konti, der enten har en saldo forskellig fra nul eller med nettobevægelser i perioden, som resulterer i nulsaldo.

Rapporten kan udskrives fra Indrapportering til ØSC\Rapporter\Finans - Regnskabsopgørelse eller direkte fra regnskabserklæringsopsætningen.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.