Rapporten e-Fak Temperatur Måling

Denne rapport viser hvilke bilag, der er indlæst elektronisk og hvilke der er indlæst via papir. Den kan bruges til en sammenstilling af de to afleveringsformer for en visning af forfaldsdato og tilhørende betalingsdato med en beregnet afvigelse, og andelen af bilag der er betalt for sent, både antalsmæssigt og beløbsmæssigt.

Bemærk, at købsdokumenter ikke vises, hvis følgende betingelser er til stede:

• Hvis en faktura fra en leverandør med et specifikt eksternt bilagsnummer allerede er bogført på et andet købsdokument, så vises den oprettede faktura ikke

• Hvis et indgående købsdokument fra en leverandør med et specifikt eksternt bilagsnummer allerede er bogført på andet købsdokument, så vises det indgående købsdokument ikke

• Hvis et indgående købsdokument fra en leverandør med et specifikt eksternt bilagsnummer allerede er oprettet på en købsfaktura, så vises det indgående købsdokument ikke

Beløbet i feltet ”Restbeløb (RV) incl. moms, frist overskredet” er nu afhængig af dokumenttypen:

•        Bogført faktura: 0 kr., hvis fristen er overholdt ellers indsættes den negative værdi af kolonnen: ”Restbeløb (RV) incl. moms, frist overskredet”

•        Faktura: 0 kr., hvis fristen er overholdt ellers indsættes værdien fra kolonnen: ”Beløb (RV), incl. Moms”

•        Order: 0 kr., hvis fristen er overholdt ellers indsættes værdien fra kolonnen: ”Beløb (RV), incl. Moms”

•        Indgående Købsdokument: 0 kr., hvis fristen er overholdt ellers indsættes værdien fra kolonnen: ”Beløb (RV), incl. Moms”

Rapporten grupperer på Modtager ID

Indstillinger

Datofilter: Her skal du vælge den periode som rapporten skal dække.

Brug filter på: Her angives det, om datafilteret skal benyttes på forfaldsdato eller bilagsdato.

Vis dato fra Indbakken: Her skal du sætte hak, hvis rapporten skal vise dato fra Indbakken.

e-Fak Temperatur Måling

Modtager ID: Her kan du sætte filter på, hvilke modtagere, som rapporten skal vise. Hvis du ikke sætter et filter, viser rapporten alle modtagere.

Kreditor: Her kan du sætte et filter på, hvilke kreditorer, som rapporten skal vise. Hvis du ikke sætter et filter, viser rapporten alle kreditorer.

e-Faktura: Her kan du sætte et filter på om rapporten skal vise papir (vælg nej) eller elektroniske bilag (vælg ja). Hvis du ikke sætter et filter, viser rapporten både papir og elektroniske bilag.

Afvist: Her kan du sætte et filter på om rapporten skal vise afviste (vælg ja) eller ikke afviste bilag (vælg nej). Hvis du ikke sætter et filter, viser rapporten både afviste og ikke afviste bilag.

Modtagelsesdato: Her kan du sætte filter på, hvilket datofilter købsdokumentet er modtaget. Hvis du ikke sætter filter, så medtages alle dokumenter.

Bemærk:

• På manuelt dannede dokumenter er modtagelses datoen altid blank, hvorfor at en filtrering medfører, at disse dokumenter ikke vil vises

• Vælges ekstra filtrering på oversigtspanelet vil rapporttotalerne for hhv. e-Faktura og papirfaktura ikke stemme med udskriften

• Der må ikke sættes filter for ”Modtager ID”, hvis der er valgt e-Faktura = Nej