Rapporten Anlæg - Kontrol af sagsops.

Du kan bruge denne rapport til at dokumentere opsætningen af sagsreferencer på anlægsaktiver.

Indstillinger

Vis værdi af Afskrivning på sag: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise, om der på det aktuelle anlæg er tilknyttet afskrivning på sag.

Vis værdi af Nedskrivning på sag: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise, om der på det aktuelle anlæg er tilknyttet nedskrivning på sag.

Vis værdi af Gevinst på sag: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise, om der på det aktuelle anlæg er tilknyttet gevinst på sag.

Vis værdi af Tab på sag: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise, om der på det aktuelle anlæg er tilknyttet tab på sag.

 

Vælg knappen Udskriv for at få skrevet rapporten ud på printer. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før du skriver den ud, så klik på knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten skrives ikke ud.