Rapporten Kontrol af Globale Dim

Sti: Økonomistyring\Finans\Rapporter\Opsætningsoversigt\Kontrol af Globale Dim

Denne rapport sammenholder de globale dimensioner på tabel 17 Finansposter med tabel 355 Postdimension