Rapporten Kontrol af SKS eksport

Sti: Økonomistyring\Finans\Rapporter\Regnskabsopgørelse\Kontrol af SKS eksport

Rapporten sammenholder bevægelserne i Navision og bevægelserne overført til SKS. På fanebladet Indstillinger kan du angive en periode som rapporten skal vises indenfor:

Startdato: Her skal du angive en startdato.

Slutdato: Her skal du angive en slutdato.