Rapporten Service Level Status

Rapporten er udarbejdet for at give et samlet overblik over status for ØSC’ets servicelevel opfyldelse for nedenstående processer. Det er kun opgaver der er indrapporteret via Den Decentrale Indrapportering (DDI), der fremgår af denne rapport.

Salgsfakturaer - Her vises det samlede antal af salgsfakturabestillinger der er behandlet via den decentrale adgang. Totalen er fordelt på det antal dage det har taget at behandle bestillingen. I feltet målopfyldelse fremgår, hvor mange % af de behandlede salgsfakturabestillinger der er behandlet indenfor servicemålet for salgsfakturabestillinger.

Salgskreditnotaer - Her vises det samlede antal af salgskreditnotabestillinger der er behandlet via den decentrale adgang. Totalen er fordelt på det antal dage det har taget at behandle bestillingen. I feltet målopfyldelse fremgår, hvor mange % af de behandlede salgskreditnotabestillinger der er behandlet indenfor servicemålet for salgskreditnotabestillinger.

Postering - Her vises det samlede antal af posteringsbestillinger der er behandlet via den decentrale adgang. Totalen er fordelt på det antal dage det har taget at behandle bestillingen. I feltet målopfyldelse fremgår, hvor mange % af de behandlede posteringsbestillinger der er behandlet indenfor servicemålet for posteringsbestillinger.

Bemærk: Posteringer dækker både over omposteringer og reelle posteringer på finans, kreditor, debitor og bank.

Debitor - oprettelse: Her vises det samlede antal af debitorbestillinger der er behandlet via den decentrale adgang. Totalen er fordelt på det antal dage det har taget at behandle bestillingen. I feltet målopfyldelse fremgår, hvor mange % af de behandlede anlægsbestillinger der er behandlet indenfor servicemålet for anlægsbestillinger.

Kreditor - oprettelse: Her vises det samlede antal af kreditorbestillinger der er behandlet via den decentrale adgang. Totalen er fordelt på det antal dage det har taget at behandle bestillingen. I feltet målopfyldelse fremgår, hvor mange % af de behandlede anlægsbestillinger der er behandlet indenfor servicemålet for anlægsbestillinger.

Anlæg - oprettelse: Her vises det samlede antal af anlægsbestillinger der er behandlet via den decentrale adgang. Totalen er fordelt på det antal dage det har taget at behandle bestillingen. I feltet målopfyldelse fremgår, hvor mange % af de behandlede anlægsbestillinger der er behandlet indenfor servicemålet for anlægsbestillinger.

Bemærk: Anlæg dækker kun over oprettelse af ny anlægskort, og IKKE diverse posteringer på anlægget.

Finanskonti - oprettelse: Her vises det samlede antal af finanskontobestillinger der er behandlet via den decentrale adgang. Totalen er fordelt på det antal dage det har taget at behandle bestillingen. I feltet målopfyldelse fremgår, hvor mange % af de behandlede finanskontobestillinger der er behandlet indenfor servicemålet for finanskontobestillinger.

Indstillinger:

Periode Start - Her angives startdatoen for servicemålingen. Kun processer modtaget på eller efter denne dato medtages i målingen. Det er bestillingsfeltet ""Klar til behandling d."", filteret anvendes på.

Periode Slut - Her angives slutdatoen for servicemålingen. Kun processer modtaget på, eller før denne dato medtages i målingen. Det er bestillingsfeltet ""Klar til behandling d."", filteret anvendes på.

Service level angivelser

Det er muligt angive service level for hver proces, inden rapporten afvikles. Dette har indflydelse på beregningen af målopfyldelsen. Hvis man ikke skriver noget i felterne, vil der indsættes default værdier for hver proces.

Service level for Salgsfakturabestillinger - Her angives tidsfristen for afslutning af salgsfakturabestillinger i hele dage.

Service level for Salgskreditnotabestillinger - Her angives tidsfristen for afslutning af salgskreditnotabestillinger i hele dage.

Service level for Posteringsbestillinger - Her angives tidsfristen for afslutning af posteringsbestillinger i hele dage.

Service level for Debitorbestillinger - Her angives tidsfristen for afslutning af debitorbestillinger i hele dage.

Service level for Kreditorbestillinger - Her angives tidsfristen for afslutning af kreditorbestillinger i hele dage.

Service level for Anlægsbestillinger - Her angives tidsfristen for afslutning af anlægsbestillinger i hele dage.

Service level for Finanskontobestillinger - Her angives tidsfristen for afslutning af finanskontobestillinger i hele dage.