Rapporten Faktura PM m/FIK Kort ØSC

Du kan bruge rapporten til at udskrive salgsfakturaer. Du kan udskrive alle fakturaer eller udvalgte fakturaer, når de er bogført.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Hvis du ikke angiver nogen filtre, tages alle dine records med i rapporten.

Du kan udfylde filtrene til standardfelterne under fanen Bogført salgsfaktura, eller du kan vælge ekstra filtre. Tryk på F3, og klik derefter på AssistButton for at vælge det eller de relevante filtre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten først, kan du klikke på Vis udskrift. Når du udskriver dokumentet, kan du få udskrevet ekstra kopier ved at udfylde feltet Antal kopier. På kopierne vil der stå "Kopi".

Hvis du vil angive filtre i rapporten, skal du udfylde følgende felter:

Bogført salgsfaktura

Nummer: Brug feltet Filter til at angive numrene på de fakturaer, der skal med i rapporten.

Kundenummer: Brug feltet Filter til at angive de kundenumre, rapporten skal omfatte.

Udskrevet: I feltet Filter kan du angive et nummer, så det f.eks. kun er de fakturaer, der har været udskrevet én gang før, eller som aldrig har været udskrevet, der kommer med i rapporten.

Klik på AssistButton nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af fakturaen (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften skal indeholde oplysninger, som er til intern brug.

Logfør interaktion: Marker feltet, hvis interaktionen skal logføres.

Skjul momsspecifikation: Er dette felt afmærket, skjules momsspecifikationen.

Vis hovedbemærkninger: Marker feltet, hvis bemærkninger knyttet til hovedet skal udskrives.

Vis linjebemærkninger: Bemærkninger - knyttet til den enkelte linje - udskrives, hvis feltet er markeret.

Udskriv kædebilag: Når dette afkrydsningsfelt er markeret, udskrives kædebilag sammen med fakturaen. Kædebilag vedhæftes det oprindelige dokument via ”standardclipsen”, hvorefter man via menupunkt ’Kædebilag’ på menuknap Faktura og Ordre vælger hvilke bilag, der skal udskrives. Følgende filtyper kan håndteres:

• .doc

• .docx

• .txt

• .xls

• .xlsx

• .ppt

• .pptx

• .pdf