Du kan bruge rapporten Salgskreditnota NS til at udskrive salgskreditnotaer. Du kan enten udskrive alle kreditnotaer eller udvalgte kreditnotaer, efter de er bogført.

Indstillinger 

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af kreditnotaen (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften også skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Logfør interaktion: Marker feltet, hvis interaktionen skal logføres.

Skjul momsspecifikation: Er dette felt afmærket, skjules momsspecifikationen.

Vis hovedbemærkninger: Marker feltet, hvis bemærkninger knyttet til hovedet skal udskrives.

Linjebemærkninger: Bemærkninger - knyttet til den enkelte linje - udskrives, hvis feltet er markeret.

Vis Afsenderoplysninger: Marker feltet, hvis afsenderoplysninger skal udskrives. Hvis teksten "Udstedt på vegne af" ligeledes skal udskrives umiddelbart før afsenderoplysninger, skal man ligeledes markere feltet 'Regnskabscenter' under oversigtspanel Udskrifter på Salgsopsætning.

Udskriv ikke-manuelle: Feltet markeres, hvis andet end manuelt afsendte dokumenter skal udskrives.

Bogført salgskreditnota 

Nummer: Angiv numrene på de salgskreditnotaer, der skal med i rapporten.

Kundenr.: Angiv de kundenumre rapporten skal omfatte.

Udskrevet: Angiv et nummer, så fx kun de kreditnotaer, der har været udskrevet én gang før, eller som aldrig har været udskrevet før, kommer med i rapporten.

Tip