Rapporten Tilbud ØSC

Sti: Økonomistyring\Tilgodehavender\Dokumenter\ØSC dokumenter\Tilbud ØSC

Du kan bruge denne rapport til at udskrive tilbud. På rapportens anfordringsbillede kan du opsætte filtre for visning af rapporten.

Salgs Tilbud

Hjælp til det enkelte felt fås ved opslag via F1.

Indstillinger

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af tilbuddet (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften skal indeholde oplysninger, som er til intern brug.

Arkiver dokument: Marker feltet, hvis dokumentet skal arkiveres. Dokumentet vil blive arkiveret under Salg & Marketing/Oversigt/Arkiverede salgstilbud.