Rapporten Kvalifikationer pr. Afdeling

Du kan anvende denne rapport til at se, hvilke kompetenceprofiler og tilhørende kvalifikationskrav, der er oprettet til en afdeling.

Du kan vælge at få udskrevet alle medarbejdere der matcher de påkrævede profiler og kvalifikationer. Dette sker på baggrund af nedenstående beregningsformel, baseret på profilens kvalifikationskrav og medarbejderens kvalifikationer.

Niveauværdien af hver medarbejderkvalifikation divideres med niveauværdien af hvert kvalifikationskrav, der hvor der er tale om samme kvalifikation. Bliver resultatet højere end 1, rundes ned til 1. Der tages altså ikke højde for overkvalificeringer.

Mangler medarbejderen en kvalifikation, sættes værdien til 0 (nul). Alle resultater adderes, og divideres med antallet af kvalifikationskrav.

Eksempel:

Kval.krav og niveau ( i parentes står værdien af niveauet opsat i tabel Kvalifikationsniveau (ID 6007069))

 

Engelsk

HØJ(5)

Excel 2007

MELLEM(3)

Regnskab

ØVET(2)

Projektleder

HØJ(5)

Coaching

MELLEM(3)

 

Medarbejderens matchende kvalifikationer og niveau

 

Engelsk

HØJ(5)

Excel 2007

LAV(1)

Regnskab

EKSPERT(4)

Projektleder

MELLEM(3)

 

Karakteren bliver (5/5) + (1/3) + (4/2) + (3/5) + 0 = 1+0,33+2+0,6 = 3,93/5 = 0,786%

Dvs. medarbejderen opfylder ca. 79% af profilens kvalifikationskrav. Procentsatsen omsættes til en matchgrad jf. nedenstående liste:

 

 

0%

=

Ingen match

0% ><100%

=

Delvis match

>100%

=

Fuld match

 

Ønsker du fx kun at se kvalificerede medarbejdere, kan du sætte filter på feltet Matchgradfilter i anfordringsbilledet.

Vælg knappen Udskriv for at få skrevet rapporten ud på en printer. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før du skriver den ud, så klik på knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten skrives ikke ud.