Rapporten Faktisk budget for sag med Dim.

Med denne rapport kan du sammenligne planlagte og brugte beløb for bestemte sager. Alle linjerne i den valgte sag viser mængde, kostbeløb og salgsbeløb.

Rapporten er først og fremmest beregnet til afsluttede sager, men du kan udskrive rapporten på et hvilket som helst tidspunkt i sagsforløbet.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Udfyld felterne på følgende måde:

Sag

Sagsnr.: Angiv numrene for de sager, der skal medtages i rapporten. Klik på feltet Filter for at se de sagsnumre, der findes, og klik derefter på AssistButton til højre.

Sagsbudgetnavn: Du kan her angive et budgetnavn, så kun poster for den valgte budgetversion indgår i rapportens datagrundlag.

Bogføringsdatofilter: Angiv et bogføringsdatofilter for den periode, rapporten skal gælde for.

Planlægningsdatofilter: Angiv et planlægningsdatofilter for den periode, rapporten skal omfatte.

Klik på AssistButton nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af det filter, du har angivet for tabellen.

Sagsopgave

Sagsopgavenr.: Angiv numrene på de sagsopgaver, der skal medtages i rapporten.

Indstillinger

Valuta: Vælg, om valutaen angives i Lokal valuta (RV) eller Udenlandsk valuta (UV).

Udskriv dimensioner: Vælg, om rapporten skal indeholde dimensioner.

Sagsbudgetnavn: Er versionering af sagsbudgetter aktiveret i regnskabet, skal du indvælge en budgetversion, så poster for den valgte budgetversion indgår i rapportens datagrundlag.   

 

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.