Rapporten Sag - planlægningslinjer med dim.

Denne rapport indeholder budgettet for bestemte sager.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på Assistbutton til højre.

Udfyld felterne på følgende måde.

Sagsopgave:

Sagsnr.: Her kan du angive de sagsnumre, der skal med i rapporten. Hvis du vil se de sagsnumre, der findes, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton.

Sagsopgavenr: Her kan du angive de sagsopgavenumre der skal medtages i rapporten.  

Indstillinger:

Valuta: Vælg, om valutaen angives i Lokal valuta (RV) eller Udenlandsk valuta (UV).

Udskriv dimensioner: Vælg, om rapporten skal indeholde dimensioner.

Sagsbudgetnavn: Er versionering af sagsbudgetter aktiveret i regnskabet, skal du indvælge en budgetversion, så poster for den valgte budgetversion indgår i rapportens datagrundlag.   

 

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.