Rapporten Finansjournal med 6 dimensioner

Denne rapport viser bogførte finansposter sorteret og fordelt efter hver journal. Du kan vælge at få vist finansposternes dimensioner. Du kan angive, hvilke journalposter der skal vises ved at sætte et filter Det er vigtigt at huske at sætte filteret, fordi du ellers risikerer, at rapporten bliver meget omfattende.

Rapporten kan defineres, så den fungerer som en del af bogføringsprocessen, dvs. den kan udskrives, når du bogfører, eller den kan udskrives senere. Hvis journalen skal udskrives, når kladden er bogført, skal du i kladden klikke på Bogføring og derefter på Bogfør og udskriv. Rapporten kan bruges som dokumentation for bogførte poster eller ved revision.

Rapporten viser kun 6 dimensioner med mulighed for beløb op til: -999.999.999.999,99 kr.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Udfyld felterne på følgende måde:

Finansjournal

Nummer: Her kan du angive numrene på de journaler, der skal med i rapporten. Hvis du vil se en oversigt over eksisterende journalnumre, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre.

Postdimension

Dimensionskode: Her kan du angive hvilke dimensioner, der skal fremgå af rapporten. Hvis du vil se en oversigt over de eksisterende dimensionskoder, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre.

Indstillinger

Vis dimensioner: Her kan du angive om du ønsker, at dimensionerne skal fremgå af rapporten.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.