Rapporten Kontrol af funktionsadskillelse

Denne rapport anvendes som dokumentation af funktionsadskillelse, i Kassererkladder.

Rapporten viser de finansjournaler der er dannet ved bogføring af kassererkladder. Samtidig viser rapporten også den bruger der har foretaget klarmelding og den bruger der har bogført kladden.

Rapporten skal anvendes som dokumentation, og vise hvilken bruger der har klarmeldt, og hvilken bruger der har bogført kladden.

Kun journaler der vedrører Kassererkladder kan vises i rapporten.

Fanebladet Finansjournaler

Nummer: I dette felt, kan der vælges et journalnummer fra en bogført kassererkladde.

Oprettelsesdato: I dette felt kan der vælges en dato, svarende til oprettelsestidspunktet af journalen.

(Svare kun til bogføringsdatoen, hvis bogføringsdatoen er lig med d.d.)

Fanebladet Indstillinger

Vis kun ved ens bruger id: Sættes der en markering i dette felt, vises kun de journaler, hvor klarmelding og bogføring er foretaget af den samme bruger.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.