Rapporten Rykkermeddelelse PM m/FI-kort Selveje

Du kan bruge rapporten til at udskrive rykkere til kunder. Dokumentet oprettes på basis af en udstedt rykker.  

Du kan definere, hvilke rykkere der skal med i rapporten ved at angive filtre. Klik på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre for at tilføje filtre. Udfyld felterne på følgende måde:

Rykkermeddelelse

Nummer: Angiv numrene på de rykkere, der skal med i rapporten. Klik på feltet Filter og derefter på AssistButton til højre for at se de rykkere, der findes.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

Vis interne oplysninger: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis rapporten skal vise interne oplysninger såsom dimensioner på header.

Udskriv faktura: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rykkerlinjens bagvedliggende faktura skal udskrives sammen med rykker. Hvis rykkeren oprindeligt er elektronisk, men ønskes udskrevet m/faktura(er), skal felt Udskriv E-Bilag ligeledes markeres.

Udskriv E-Bilag: Ved afmærkning af dette afkrydsningsfelt bliver også elektroniske rykkere udskrevet.

Klik på Udskriv for at udskrive dokumentet. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive dokumentet, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.