Rapporten Salg - kreditnota Selveje

Du kan bruge rapporten til at udskrive salgskreditnotaer. Rapporten er tilpasset selveje sektoren.

Du kan vælge at udskrive alle kreditnotaer eller udvalgte kreditnotaer, når de er bogført. Kreditnotaerne kan udskrives samtidig med eller efter modtagelse og/eller fakturering, men aldrig før de er blevet bogført.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Hvis du ikke angiver nogen filtre, tages alle dine records med i rapporten.

Du kan udfylde filtrene til standardfelterne under fanen Bogført salgskreditnota, eller du kan vælge ekstra filtre. Tryk på F3, og klik derefter på AssistButton for at vælge det eller de relevante filtre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten først, kan du klikke på Vis udskrift. Når du udskriver dokumentet, kan du få udskrevet ekstra kopier ved at udfylde feltet Antal kopier. På kopierne vil der stå "Kopi".

Hvis du vil angive filtre i rapporten, skal du udfylde følgende felter:

Bogførte salgskreditnotaer

Nummer: Brug feltet Filter til at angive numrene på de salgskreditnotaer, der skal med i rapporten.

Kundenummer: Brug feltet Filter til at angive de kundenumre, rapporten skal omfatte.

Udskrevet: I feltet Filter kan du indtaste et nummer, så det f.eks. kun er de kreditnotaer, der har været udskrevet én gang før, eller som aldrig har været udskrevet før, der kommer med i rapporten.

Klik på AssistButton nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af kreditnotaen (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften kun skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Logfør interaktion: Marker feltet, hvis interaktionen skal logføres.

Skjul ikke-tekst linjer: Marker feltet, hvis der udelukkende ønskes at se tekstlinjer

Udskriv momsspecifikation: Marker feltet, hvis det ønskes at få vist informationer om momskode, momsprocent, momsbeløb og momsgrundlag