Rapporten Anlægsoptællingsliste

Rapporten anvendes i forbindelse med en anlægsoptælling. Rapporten viser anlægsnummer, beskrivelse, anlægsartskode, anlægsgruppe, lokationskode, serienr., anskaffelsesdato, anskaffelsesbeløb, bogført værdi og giver mulighed for at skrive noter ud for det enkelte anlæg.