Rapporten Oversigt Nye konti til Gl. konti

Denne rapport viser en oversigt over sammenhængen mellem den gamle lokale kontoplan, og den nye lokale kontoplan 2007. Rapporten viser først den nye konto og nedenunder vises de gamle konti der er konverteret til den ny konto. Der kan være flere gamle konti der samles til en ny konto.

Ud over nyt og gammelt kontonr., viser rapporten også typen på kontiene, og om de har direkte bogføring, eller ej.   

Der kan sættes filter på felterne:

Nummer (2007): Konti fra kontoplan 2007.

Kontotype: Feltet kan udfyldes med en af følgende typer:

• Konto

• Overskrift

• Sum

• Fra-sum

• Til-sum

Spærret: Feltet kan udfyldes med Ja eller Nej

Direkte bogføring: Feltet kan udfyldes med Ja eller Nej

Afstembar: Feltet kan udfyldes med Ja eller Nej

Vælg knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før den udskrives, skal du vælge knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten udskrives ikke.