Rapporten Afregn moms NS

Hvis du bruger denne kørsel, kan du lukke åbne momsposter og periodens energiafgifter og overføre energiafgiftsbeløbet samt købs- og salgsmomsbeløb til afregningskontoen.

For hver momsbogføringsgruppe (dvs. for hver kombination af momsvirksomhedsbogføringsgruppe og momsproduktbogføringsgruppe i tabellen Momsbogf.opsætning), finder kørslen alle de momsposter i tabellen Momspost, der er angivet i filtrene i definitionsvinduet.

Når momsposterne lukkes, markeres afkrydsningsfeltet Lukket i tabellen Momspost. Løbenummeret fra den afregningspost, der har lukket posten, indsættes automatisk i feltet Lukket af løbenr. Det sker dog kun, hvis der skal overføres beløb mellem finanskonti.

Når der overføres momsbeløb til afregningskontoen, betyder det, at kontoen for købsmoms krediteres, og kontoen for salgsmoms debiteres med beløbet fra momsangivelsesperioden. Kontonumre findes i tabellen Momsbogf.opsætning. Kontoen for momsafregning krediteres med nettobeløbet (hvis købsmomsbeløbet er størst, debiteres den).

Beløb bogført på Energiafgiftskontiene i den angivne periode nulstilles til afregningskontoen.

Du kan enten bruge kørslen til at sætte bogføringen i gang eller til at udskrive en kontrolrapport.

Du kan angive, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde:

Momsvirksomhedsbogf.gruppe: Her kan du vælge den momsvirksomhedsbogføringsgruppe, der skal medtages i kørslen. Hvis du ikke vælger en gruppe, medtages alle momsvirksomhedsbogføringsgrupper. Hvis du vil have vist, hvilke momsvirksomhedsbogføringsgrupper der findes, skal du klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre.

Momsproduktbogf.gruppe: Her kan du vælge den momsproduktbogføringsgruppe, der skal medtages i kørslen. Hvis du ikke vælger en gruppe, medtages alle momsproduktbogføringsgrupper. Hvis du vil have vist, hvilke momsproduktbogføringsgrupper der findes, kan du klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

Startdato: Her kan du angive, fra hvilken dato momsposter skal medtages i kørslen.

Slutdato: Her kan du angive den sidste dato i perioden, der skal medtages momsposter i kørslen.

Bogføringsdato: Her kan du angive datoen for, hvornår overførslen til momskontoen skal bogføres. Feltet skal udfyldes.

Bilagsnr.: Her kan du angive et bilagsnummer. Feltet skal udfyldes.

Afregningskonto: Her kan du angive nummeret på momsafregningskontoen. Kørslen danner én post på denne konto. Posten består af det samlede afregningsbeløb. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist kontoplanen. Feltet skal udfyldes.

Vis momsposter: Marker feltet, hvis den rapport, der udskrives efter kørslen, skal indeholde de enkelte momsposter. Hvis du vælger ikke at udskrive momsposterne, vises kun afregningsbeløbet for hver momsbogføringsgruppe.

Bogfør: Her kan du markere afkrydsningsfeltet, hvis overførslen automatisk skal bogføres på momsafregningskontoen. Hvis du vælger ikke at bogføre overførslen, udskrives der kun en kontrolrapport med teksten: Kontroludskrift (er ikke bogført).

Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta: Her kan du markere afkrydsningsfeltet, hvis rapporteringsbeløb skal vises i den ekstra rapporteringsvaluta.

Afregn pr. momsnr.: Sæt hak i dette felt hvis du ønsker at foretage en separat afregning pr. momsnummer.

Momsnr.: Udfyldes med det momsnummer, du ønsker at afregne moms for. Dette felt skal kun udfyldes, hvis du har sat hak i feltet  ""Afregn pr. momsnr."".

Dimensionskode: Dette felt udfyldes automatisk med ""DELREGNSKAB"" når du sætter hak i feltet ""Afregn pr. momsnr.""

Dimensionsværdikodefilter: Dette felt udfyldes automatisk med de delregnskabsværdier, som er tilknyttet det momsnummer, du har valgt i feltet ""Momsnr.""  

Bemærk:

Du knytter delregnskaber til momsnumre i tabellen Momsnummer pr. delregnskab. Sti: Økonomistyring\Opsætning\Momsbogføringsgruppe\Momsnumre\Knappen\Momsnr.

Dimensionsværdi til afregningskonto: Afregningsposten konteres med denne dimensionsværdiopsætning. Feltet udfyldes automatisk med den delregnskabsværdi, som har hak i feltet ""Bogfør på momsafregningskonto"" i tabellen Momsnummer pr. delregnskab. Opsætningen er gældende for både Momsafregning og Energiafregning.  

Afregn energiposter: Energiafgifter skal opgøres til Told & Skat. Sæt hak i dette felt hvis du ønsker at medtage energiafgifterne i afregningen. Energiafgifterne vil blive nulstillet og fremgå af den udskrevne rapport.

Energikontonr.: I dette felt skal du angive det 4-cifrede SKS-kontonummer, som energiafgifter bogføres på. Har du sat hak i feltet "Afregn energiposter" vil poster bogført på disse konti i den angivne periode blive nulstillet til afregningskontoen og fremgå af afregningen.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.