Rapporten Abonnementsændringer

Denne rapport udskriver poster fra ændringslog der er relateret til et abonnement. Rapporten viser ændringer pr. abonnement. Rapporten viser kun poster siden sidste logning af udlæsning.

Rapporten udskriver ændringslog fra følgende tabeller:

• Abonnementshoved

• Abonnementslinje

• Debitor (med relation til feltet Kundenr. på abonnementshoved)

• Kontakt (med relation til feltet Kundeattentionnr. på abonnementshoved)

• Leveringsadresse (med relation til feltet Leveringsadressekode på abonnementshoved)

Indstillinger

Logfør udlæsning: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil registrere dato og tidspunkt for afvikling. Poster der er med på rapporten vil således ikke blive vist fremover.

Udskriv til Excel: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil udlæse dataene til et Excel-regneark, så de kan analyseres eller formateres yderligere inden udskrivning.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.