Rapporten Abonnement - kontokort

Denne rapport viser stamdata på abonnementshoved og bogførte salgsbilag relateret til det aktuelle abonnementshoved. Der udskrives en side pr. abonnementshoved.

Abonnementshoved

På fanebladet Abonnementshoved kan der angives filtre til felter på tabellen abonnementshoved.

Nummer: Her kan du angive et filter for de abonnementsnumre, der skal med i rapporten. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Kundenr.: Her kan du angive et filter for de kunder, der skal med i rapporten. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Faktureres til kundenr.: Her kan du angive et filter for de fakturamodtagere, der skal med i rapporten. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Leveringskode: Her kan du angive et filter for de leveringskoder, der skal med i rapporten. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Du kan definere, hvad der skal medtages i kørslen ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Indstillinger

Vis detaljer: Afkryds feltet hvis rapporten skal vise salgsfaktura- og kreditnotalinjer, herunder hvilke abonnementslinjer der er bogført.

Sideskift pr. abonnement: Afkryds feltet hvis der skal være sideskift mellem hver abonnementskort.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten først, kan du klikke på Vis udskrift. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.